انجام ترمیم و بازسازی فونداسیون مخازن آتش نشانی برج میلاد

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

در دی ماه 1395 و به دنبال عقد تفاهم نامه ، فی مابین شرکت برج میلاد و مهندسین مشاور مهرآزان پایدار ، ترمیم و مقاوم سازی فونداسیون مخازن ذخیر آب آتش نشانی برج میلاد ، توسط واحد فنی کلینیک بتن ایران طراحی و اجرا گردید.

کلینیک بتن ایران

 کلینیک بتن ایران

 کلینیک بتن ایران

 کلینیک بتن ایران