گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران در اولین نمایشگاه بیمارستان سازی

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/09

با توجه سابقه ی و پروژه های انجام شده در زمینه کفپوش های آنتی باکتریال و آنتی استاتیک و پوشش های ضد اسید و بخش های جراحی و عمومی بیمارستان و پوشش های اپوکسی و پلی یورتان ،سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستانی واحد فنی مجموعه کلینیک بتن ایران در اولین دوره نمایشگاه بیمارستان سازی ،تاسیسات و تجهیرات بیمارستان سازی حضور یافت .

این نمایشگاه از دوم تا پنجم بهمن ماه سال 1394 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران

گزارش تصویری از غرفه کلینیک بتن ایران