پنجمین دوره مسابقات بتن ویژه اعضای حقوقی انجمن بتن ایران برگزار شد

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
پنجمین دوره مسابقات بتن ویژه اعضای حقوقی انجمن بتن ایران برگزار شد، سومین دوره مسابقات بتن خودتراکم و دومین دوره مسابقات بتن غلتکی اقتصادی ویژه اعضای حقوقی در روز پنج شنبه مورخه 93/6/20 با حضور 17 تیم از شرکت های عضو انجمن در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به صورت عملی برگزار گردید.

تیم ها به نوبت در حضور داوران اقدام به ساخت بتن خودتراکم و بتن غلتکی نموده اند و بعد از ساخت با حضور نماینده داوران نمونه ها پلمپ و در اتاق قرنطینه قرار گرفت.این نمونه ها در روز مسابقه دانشجویی در روز پنج شنبه مورخه 93/7/3 با حضور نمایندگان تیم ها در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد شکسته خواهد شد.به تیم های برتر در روز همایش لوح تقدیر و جوایز اعطاء خواهد شد.