اتمام عملیات کاشت بولت پروژه مجتمع اداری و تجاری توسعه پاسارگاد

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات کاشت بولت واقع در نیاوران تهران  زیر نظر شرکت توسعه پاسارگاد توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران به تعداد 80 عدد به عمق 1متر انجام پذیرفت.