اتمام فاز اول عملیات کفسازی کارخانه پنبه ریز

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام فاز اول عملیات کفپوش بتنی انبار شرکت پنبه ریز و آماده سازی جهت شروع عملیات اپوکسی(کفپوش های رزینی) به متراژ 5000متر توسط کلینیک بتن ایران.