انعقاد قرارداد عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
انعقاد قرارداد عملیات آزمایشات غیر مخرب بارگاه حضرت کمیل در نجف اشرف ، تعیین شناسنامه سازه ای با استفاده از روش آزمایش های غیر مخرب بتن ( اسکن بتن و تست التراسونیک بتن) و روش ترمیم و مقاوم سازی فی مابین کلینیک بتن ایران و نهاد آستان آن حضرت منعقد و امضاء گردید.