اتمام عملیات کاشت بولت پروژه مجتمع اداری و تجاری نیاوران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات کاشت بولت واقع در نیاوران تهران  زیر نظر شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران به تعداد 1480 عدد انجام پذیرفت.