پایان عملیات کفپوش اپوکسی سالن تولید کارخانه پوشش تهران نوید

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی سالن تولید شرکت پوشش تهران نوید به متراژ 1100متر توسط کلینیک بتن ایران واقع در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج.