انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی با کارخانه ذوب آهن اصفهان

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
در فروردین ماه1393 تفاهم نامه و قرارداد تعیین شناسنامه سازه ای با استفاده از روش آزمایش های غیر مخرب بتن ( اسکن بتن و تست التراسونیک) و ترمیم و آب بندی پمپ خانه کوره بلند کارخانه ذوب آهن اصفهان فی مابین کلینیک بتن ایران و آن شرکت محترم زیر نظر اداره تعمیرات و نگهداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان منعقد و امضاء گردید.