خبرنامه داخلی کلینیک بتن ایران،شماره سیزدهم،فروردین ماه ،سال 1393

دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت کلینیک بتن ایران تلاش می کند تا در ارتقای دانش سطح علمی مهندسین بتواند گامی هر چند کوچک در راستای ارتقا سطح کیفی پروژه های عمرانی بردارد که از این رو امید است بتوانیم در این راه حرکتی درخور انجام نماییم.

شما می توانید با عضویت در بخش خبرنامه کلینیک بتن ایران با ما در ارتباط باشید.

دپارتمان آموزش و تحقیق و توسعه شرکت کلینیک بتن ایران/گروه تخصصی خبرنامه داخلی کلینیک بتن /رخبام-شماره سیزدهم
نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10