اتمام عملیات آزمایش غیر مخرب،اسکن بتن برج نگین

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات ،اسکن بتن و ارائه گزارش شناسنامه ای برج نگین در میدان صادقیه