اتمام عملیات کفپوش پلی یورتان

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
اتمام عملیات کفپوش پلی یورتان شرکت تولیدی دژپاد توسط کلینیک بتن ایران به متراژ 3000متر.