از بتن غیراستاندارد استفاده نکنید!

مدیر کل استاندارد تهران از ابطال پنج فرآورده بتن و بلوک های ساخته شده از دانه پلی استایرن خبر داد و از شهروندان خواست با بتن های غیراستاندارد ساخت و ساز نکنند.

مسلم بیات افزود : پروانه کاربرد علامت استاندارد سه فراورده بتن آماده تا رده مقاومتی C25 از واحدهای تولیدی علی اکبر ربیعی ، رضا قنبری محمدی و صنعت بتن به دلیل رعایت نشدن استاندارد ابطال شد.

وی افزود : همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد دو فراورده بلوک های ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده نوع SD از واحد تولیدی میثاق نوآوران جم و ناصر تقوی اصیل ابطال شد.

بیات گفت: در مقابل ، برای هفت فراورده دیگر از این دست پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.
نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10