همایش بتن و زلزله برگزار می شود

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
شانزدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن ACI شاخه ایران با موضوع «بتن و زلزله، آینده بتن» به همت مرکز تحقیقات بتن در روزهای 3 و 4 دی ماه برگزار می شود.

رییس مرکز تحقیقات بتن گفت: ایران برای پیشرفت در بخش صنایع در سال های آینده باید حتما در بخش خصوصی سرمایه گذاری کند. مصطفی احمدوند امروز در نشستی خبری با بیان این مطلب تاکید کرد: انجمن های علمی، صنفی و NGOها هستند که استانداردهای ملی و آیین نامه ها را برای جامعه مهندسی و صنعت تهیه می کنند و بر این اساس حکومت باید مسیر را برای ارتقای صنایع کشور هموار کند.

گفتنی است شانزدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن ACI شاخه ایران با موضوع «بتن و زلزله، آینده بتن» به همت مرکز تحقیقات بتن در روزهای 3 و 4 دی ماه برگزار می شود. محورای اصلی این همایش شامل آینده بتن، ویژگی های بتن آماده، نقش افزودنی های شیمیایی و مکمل در نانو ساختار بتن آماده است.