روش جلوگیری از ترک خوردگی بتن

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
با اجرای برخی تمهیدات می‌توان به بتن‌ریزی با کیفیت مطلوب در هوای گرم دست یافت تا جایی که با رعایت کلیه نکات فنی تکنولوژی بتن، مانع ایجاد ترک در سازه شد.

افزایش دما و تسریع تبخیر آب، تاثیر مستقیمی بر سطوح و مقاطع بتنی دارد؛ به صورتی که افزایش دما و وزش بادهای گرم سبب ترک‌هایی درسطح و مقطع بتنی می‌شود.

با بررسی و تحقیقاتی که صورت گرفته و نتایج اجرایی که با در نظر گرفتن برخی تمهیدات می‌توان مانع ترک خوردگی شد،با توجه به این نکته که کشور ما در زمره کشورهای گرمسیر است و همواره با گرم شدن و افزایش میانگین دمای هوا، تبخیر آب نیز افزایش می‌یابد ، ترک‌هایی در برخی بنا‌ها ایجاد می‌شود که به آن ترک‌های پلاستیک می‌گویند و باعث ایجاد ترس و شبهه در میان سازندگان و مالکین ساختمان‌ها می‌شود.

 

این در حالی است که این ترک‌ها لزوما دلیلی بر کاهش مقاومت بتن نیست و با انجام برخی اقدامات پیشگیرانه می‌توان مانع بروز این گونه ترک خوردگی‌ها شد. اقداماتی که مانع ترک خوردگی بتن می‌شود: آبرسانی مستمر و مرطوب نگهداشتن سطح بتن، ساختن بتن بر اساس رده مقاومتی مناسب و کاهش دمای میلگرد و اجزای فلزی استفاده شده در بتن از جمله این اقدامات است.

 

همچنین حداقل رساندن زمان بتن‌ریزی، استفاده از سایه‌بان و استفاده از باد شکن‌ها در ساختمان‌های بلند است، می‌تواند مانع ترک خوردگی بتن شود.