اجرای مسکن مهر ادامه می یابد

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
نایب رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: توقف و یا لغو قرار دادهای مسکن مهر به هیچ وجه صحت ندارد، اجرای این طرح ها با قدرت و قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.

علی اکبرآقایی افزود: اجرای نامطلوب و بی کیفیت طرح های مسکن مهر نیز صحت ندارد، این طرح ها زیر نظر کارشناسان و ناظران فنی اجرا شده و کاملا به صورت مقاوم و استاندارد ساخته شده اند. وی اضافه کرد: وجو مشکل در یک یا چند واحد دلیل بر بی کیفیتی تمام آنها نیست.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس یاد آور شد: وزیر راه و شهرسازی طرح دیگری را برای انبوه سازی و تامین مسکن افراد بدون مسکن و کم درآمد مطرح کرده که منافی طرح مسکن مهر نیست. آقایی تاکید کرد: چنانچه طرح های مورد نظر وزارت راه و شهرسازی نیز آغاز شود مکمل طرح مسکن مهر خواهد بود.

نماینده مجلس با حمایت از طرح مسکن مهر اضافه کرد: این طرح آغاز خوبی برای انبوه سازی در کشور بود و توانست قیمت بالای زمین برای احداث مسکن را کاهش داده و امیدی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد باشد. وی گفت: اگر طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزیر راه و شهرسازی ارزانتر از مسکن مهر تمام شود، امری مثبت و مبارک خواهد بود.