هشتمین همایش علمی تخصصی انجمن بتن ایران

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/10
انجمن بتن ایران –شاخه خراسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با همکاری انجمن صنفی تولید بتن -مجتمع آموزشی عالی خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد هشتمین همایش علمی تخصصی را با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اجرائی سازه های بتنی در کشور با سخنرانی آقای دکتر محسن تدین استاد دانشگاه همدان در روز چهارشنبه 27 آذر ماه برگزار می کنند.

زمان : چهارشنبه 27/9/1392ساعت 16 الی 19

مکان: آمفی تاتر دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد