انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان برگزار می کند

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/11
انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان برگزار می کند

 

انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان سمینار دو روزه تحت عنوان" جداساز لرزه ای و کاربرد آن ها در ساختمان ها و سایر سازه ها " توسط آقای مهندس بهزاد عمرانی در روز سه شنبه و چهارشنبه28 و 29 آبان ماه .سال جاری در محل سالن همایش های جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می نماید.