رشد شرکت های بتن آماده در کشور

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/11
 هرمز فامیلی در یازدهمین همایش روز بتن گفت:‌ تولید سیمان 7درصد انرژی را به خود اختصاص می دهد و باید شدت آلودگی آن کاهش یابد. وی به نام گذاری 16 مهر بنام روز بتن در جهت شناخت بیشتر و افزایش اطلاعات عامه مردم از صنعت بتن اشاره کرد و گفت: هنوز تا فتح قله های دانش و آنچه در صنعت پیشرفت جهانی دارد، فاصله داریم و تلاش می کنیم سال آینده همایش بین المللی بتن را در کشور برگزار کنیم. فامیلی گفت: باید با گسترش تولید سیمان های آمیخته همتراز کشور های پیشرفته شویم.