تولید بتن غیراستاندارد ممنوع

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/11
مسلم بیات با اشاره به اجباری بودن استاندارد بتن آماده گفت: دو نوع بتن آماده با نام های معدن و خلیج فارس به دلیل ارایه نشدن پروانه استاندارد، جمع آوری و توقیف شده است. بیات افزود: تولید و عرضه همه مصالح و فرآورده های ساختمانی ، بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممنوع است.

بیات ادامه داد: مصرف کنندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی اعم از سازندگان پیمانکاران موظفند از مصالح استاندارد و تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد تهران هشدار داد: با همکاری و هماهنگی سازمان های ذیربط در استان از تولید، عرضه و بکارگیری مصالح غیر استاندارد جلوگیری خواهد شد و ضمن توقیف و جمع آوری مصالح ساختمانی غیر استاندارد، نام واحد های متخلف نیز از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

وی از سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر خواست: با نظارت دقیق بر محصولات ساختمانی که مالکان خریداری می کنند، از بکارگیری محصولات ساختمانی غیراستاندارد جلوگیری کنند. دبیر شورای استاندارد استان به مصرف کنندگان توصیه کرد تا حصول اطمینان از استاندارد بودن کالا، از خرید اینگونه کالا ها خودداری کنند.