انتخاب طرح های برتر بتنی سال 92

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/11
طرح های برتر بتنی در سال 92، در یازدهمین همایش روز بتن در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی معرفی شدند.

در این مراسم از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به علت نوع و اجرای بتن تقاطع بزرگراه شهید باکری با آزاد راه تهران کرج و تونل نیایش تجلیل شد. همچنین در این مراسم از کارفرمایان، مشاوران، طراحان و اجرا کنندگان برج خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد و سدانحرافی افزر قدردانی شد.