اعضای کمیته نظارت عالیه ماده 35

نویسنده : کلینیک بتن ایران
تاریخ ثبت : 1396/10/11
اعضای کمیته نظارت عالیه ماده 35 به همراه اعضای کمیته استانداردسازی مصالح استان از شرکت های تولید بتن آماده در بندر عباس بازدید کردند.

ماندانا مقدسی در حاشیه این بازدید هدف از این بازدید ها را بررسی امکانات و مشکلات و همچنین بسترسازی برای الزام استفاده از بتن آماده در سطح استان عنوان کرد.

وی با بیان این‌که در این بازدید ها تمامی مشخصه های تولید بتن شامل کیفیت، تجهیزات، نحوه نظارت فنی و ظرفیت تولید شرکت های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: در این روز چالش های موجود شناسایی شد که با همکاری اعضای کمیته استانداردسازی مصالح در خصوص کنترل و رفع آن ها تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست کمیته نظارت عالیه ماده 35 به نقش دوام و کیفیت بتن در استحکام و ایمن‌سازی ساختمان ها اشاره کرد و از شهروندان خواست بتن آماده مورد نیاز خود را از شرکت های مورد تایید اداره کل استاندارد تهیه کنند.