روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

افزودنی بتن مناسب برای حفظ کارایی، کاهش آب و تاخیر در گیرش در انواع بتن و دماهای مختلف. روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 افزودنی مناسبی است که می توان آن را برای حفظ کارایی و کاهش آب بتن ها و دماهای مختلف استفاده نمود روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 یک محصول با عملکرد چندگانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب، حفظ کننده کارایی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کار برد.

Water-reducing, plasticizer/retarder

for concrete
 بر اساس استاندارد ASTM C-494 Type B,C and G
BS5075 part 1

موارد مصرف روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

- بتن ریزی در هوای گرم
- افزایش کارایی بتن

- حمل های طولانی بتن

- کاهش نفوذپذیری بتن

موارد کاربرد روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 در جاهایی که حفظ کارآیی و کسب حداکثر مقاومت مطلوب باشند به کار میرود مانند:

بتن ریزی در هوای گرم و بتن حجیم که تاخیر کنترل شده ای در گیرش اولیه مفید باشد.

بتن آماده که حفظ کارایی به همراه تاخیر در گیرش در گیرش اولیه سودمند است.

در جایی که به دلیل فشردگی آرماتور هاد نیاز به بتن روان باشد.

در سازه های زیر زمینی و روی سطحی که حداکثر نفوذ پذیری و آب بندی ضروری باشد.

خواص و اثرات روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

کم کردن مشکلات بتن ریزی در هوای گرم با بهبود و حفظ کارآیی بتن.

افزایش نفوذ ناپذیری و دوام بتن

مقاومت های اولیه و نهایی زیاد

قابلیت مصرف در بتن با مقادیر مختلف سیمان.

بهبود پرداخت سطح، پمپ پذیری و ماله کشی

اقتصادی کردن قابل ملاحظه طرح اختلاط در نتیجه صرفه جویی در مصرف سیمان.

عملکرد روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 با انواع سیمان ها از جمله سیمان ضد سولفات و سیمان تیپ 2 اصلاح شده سازگار است. برای مصرف روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 با سیمان های ویژه با بخش فنی شرکت کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید. روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 نباید با سایر افزودنی ها مخلوط گردد. اگر افزودنی دیگر در طرح وجود دارد به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه گردد.

ویژگی ها و مشخصات روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

رنگ: مایع قهوه ای پر رنگ

وزن مخصوص: 1.2 تا 1.21 گرم در سانتیمتر مکعب در 25 درجه سانتیگراد

هوای وارده: 1 تا 2 درصد بسته به مقدار مصرف

مقدار کلر: کمتر از 0.1 درصد

مقدار نیترات: فاقد نیترات

درجه انجماد: 2+ درجه سانتیگراد، در صورت یخ زدن با گرم کردن و همزدن قابل بازیافت است.

درجه اشتعال: غیر آتش زا

روش مصرف روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 بایستی بعد از سنگدانه، سیمان و زمانی که مصالح مخلوط شده باشند به همراه آب تنظیم اضافه شود. همچنین می توان آن را بعد از این که آب و مصالح مخلوط شدند اضافه نمود.

مقدار مصرف روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

مصرف معمولی بتن 280 تا 900 میلی لیتر به ازای 100 کیلو گرم سیمان مصرفی می باشد. مقادیر بیشتر ممکن است زمانی که ترکیب خاصی از مصالح و شرایط وجود داشته باشد لازم گردد.

در هر حال توصیه می شود برای تعیین مقدار دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی انجام گردد.

زمان گیرش روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 باعث تاخیر کنترل شده ای در گیرش می شود. زمان های گیرش بتن وابسته به نوع سیمان و دمای محیط می باشد.

اثرات مصرف اضافی روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

مصرف بیش از اندازه روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 می تواند موارد زیر را موجب شود:

تاخیر در گیرش های اولیه و نهایی

ازدیاد جزیی در حباب هوا

افزایش کارایی بتن

اگر عمل آوری صحیح انجام شود، تاثیر قابل توجهی بر مقاومت نهایی بتن به وجود نمی آید و حتی مقاومت نهایی کمی بیشتر از بتن معمولی می گردد. در مقادیر مصرف خیلی زیاد و استفاده از سیمان ضد سولفات خاصیت کندگیری تشدید می گردد.

سطح پوشش دهی روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 بایستی توزیع کننده مخصوص همانند نمونه ای که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد به مخلوط اضافه شود.

طریقه انبارداری روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم خورشید و گرمای زیاد نگهداری شود. عمر مفید این ماده یک سال در شرایط نگهداری فوق می باشد.

عدم رعایت شرایط انبارداری پیشنهادی موجب آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می شود. برای کسب اطلاعات در شرایط ویژه انبارداری با بخش فنی شرکت کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

حفاظت و ایمنی روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست. در صورت پاشیده شدن بلافاصله موضع را با آب سرد بشوید و برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید.

تاییدیه کیفیت روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.

جهت دریافت قیمت روان کننده بتن MTOPLASTE D-505 و سایر افزودنی های بتن ، با ما تماس بگیرید.

کلینیک بتن ایران

نظرات کاربران

به این صفحه امتیاز دهید
با تشکر امتیاز شما به این صفحه می باشد