مواد آب بندی بتن

آب بندی بتن

به کارگیری افزودنی های بتنی به دلیل اهمیت دوام سازه های بتنی و همچنین تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کاهش نفوذپذیری بتن بر دوام بتن باعث رواج به کار گیری آن شده است . از مشکلات مهم و اساسی که معمولا در سازه های بتنی به وجود می آید می توان به مورد نفوذ آب به داخل سازه های بتنی اشاره کرد . این مشکل در ارتباط با سازه هایی که در نگهداری مایعات مورد استفاده قرار می گیرند از اهمیت بیشتر و بالاتری برخوردار هستند. بنابراین استفاده از آب بندی بتن در سازه های بتنی از اهمیت بالایی برخوردار است .

اصولا آب بندی بتن در سازه های بتنی به دو روش انجام می گیرد :

1. آب بندی بتن اولیه که نوعی آب بندی است که در حین ساخت و بتن ریزی انجام می گیرد . این مرحله بهترین و اقتصادی ترین روش آب بندی بتن است .

2. آب بندی بتن ثانویه که پس از بتن ریزی در سازه های بتنی است . اساس آب بندی بتن در این مرحله آب بندی غشایی ست .

انواع افزودنی های آب بندی بتن :

افزودنی های آب بندی ژل میکروسیلیس الیاف دار که ترکیبی معین از پودر میکروسیلیکا است و نیز فوق روان کننده ملامین و نفتالینی و الیاف بتن است .

افزودنی های آب بندی کریستال شونده که این محصول بر اساس آخرین تکنولوژی آب بندی دنیا است . از مزایای این محصول می توان به آب بندی فعال و شیمیایی درون بتن و حتی پس از گذشت زمان و بستن ترک های ریز موجود در عمق و سطح بتن است .

افزودنی آب بندی چسب بتن لاتکس که بر اساس پایه پلیمرهای اکرلیکی است و با اضافه شدن به بتن و یا ملات باعث ایجاد خواص آب بندی قوی می گردد . این محصول یک محصول گران برای آب بندی قوی به حساب می آید .

مواد آب بندی بتن

انواع پوشش های آب بندی شده بتن به شرح زیر است .

1.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده استخرها

2.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده زیر زمین ها

3.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده در بام و تراس

4.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده مخازن آب و فاضلاب

5.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده سرویس های بهداشتی

6.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده در روف گاردن و باغچه ها

7.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده ملات در کاشی و سنگ کاری

8.پوشش آب بندی شده و مورد استفاده نمای ساختمان و پوشش محافظت


مقالات مرتبط با مواد آب بندی بتن