ملات آب بند بتن

ملات آب بند یا ملات چسبنده

سیستم آب بندی مطمئن و دائمی سطوح بتنی و یا مواد سیمانی برای کنترل رطوبت، نشت و یا فرار آب است. تشکیل و توسعه کریستال های غیر محلول در داخل لوله های مویینه و ریز ترک ها باعث مسدود شدن دائمی آنها شده و از عبور و یا نشت آب جلوگیری نموده و تا پایان عمر سازه آن را آب بندی می نماید، MTOPAN 501 به صورت پودر عرضه می شود. در هنگام مصرف MTOPAN 501 را به شکل دوغاب تهیه و به طور مستقیم روی سطوح بتنی، بلوک و یا ملات سیمانی اجرا نمایید. پودر خشک آن نیز برای خشکه پاشی در درزهای اجرایی کاربرد دارد. 

انواع ملات آب بند

1.ملات آب بند الاستومری AQUAFIN-2K-M
2.ملات آب بند کننده AQUAFIN-1K
3.ملات نفوذگر آب بند کننده AQUAFIN-IC
4.ملات ترمیمی آب بند کننده بتن ASOCRET-IM