روغن قالب بتن

روغن آزاد ساز قالب بر پایه

1) رزین های آلکولویید نفتی مانند گازوییل MTO OIL 300  برای قالب بندی های چوبی و فلزی بتن 

2) رزین های گیاهی حلال در آب MTO OIL 300W  شیری رنگ که برای قالب های فایبر گلاس و پلاستیکی مخصوص قطعات پیش ساخته و سنگ های آنتیک و مصنوعی استفاده می شود که در آن به دلیل خورده شدن پلاستیک توسط مواد نفتی امکان استفاده از روغن های آزاد ساز نوع اول وجود ندارد