پروژه ترمیم و ماستیک گذاری و آببندی تصفیه خانه های آب شرب تهران

پروژه ترمیم و ماستیک گذاری و آببندی تصفیه خانه های آب شرب تهران.تصفیه خانه های آب شرب به دلیل حساسیت باید در اجرای آن نهایت دقت را به کار برد. زیرا امکان اورهال در آنها محدود می باشد و از آنجا که برای شرب مردم طراحی شده اند نشتی آب قطعی آب را در پی دارد. از طرفی چون حجم آبگیری آنها حجیم میباشد  هر گونه خرابی سازه ای باعث هدر رفتن مقدار زیادی آب میشود.نکاتی که باید در آببندی در نظر گرفت استفاده از مواد مناسب و اجرای دقیق آنهاست. درزهای انبساطی که در کف و دیواره مخازن جهت تغییرات دمایی بتن در نظر گرفته شده است لازم است که با ماستیک پلی یورتان که ماده منعطفی بوده و تغییرات الانگیشن را در خود دمپ میکند پوشانده شود. ولی قبل از آن لازم است که محل درز از هرگونه آلودگی پاک شود و در موقع اجرا از خشک بودن آن اطمینان حاصل و بعد اقدام به تزریق ماستیک کرد. سطح بتن باید چک شده و نقاط قطع بتن و یا نقاطی که شن نما شده اند همچنین بتن سست شده و درز بین کف و دیواره از مواد مناسب ترمیم کننده بتن پوشانده شود ولی قبل از آن نقاط فوق الذکر باید تخریب و تنظیف شده تا مواد ترمیم کننده بر روی  بتن با مقاومت استاندارد اجرا شود. در نهایت پوشش های آب بند الاستومری که به نام پوشش های آببند فشار مثبت شناخته شده اند با رعایت نکات دستورالعمل در دو لایه اعمال میشود.

شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار( کلینیک بتن ایران ) با سابقه طولانی در اجرای پروژه های حساس جوابگوی همکاران و مهندسین پروژه های مرتبط میباشد.