ترک سنجی گروت اپوکسی شاسی های واحد آسیاب

دستگاه مورد بررسی آسیاب های گلوله ای ( BALL MILL ) سیستم تغلیظ کننده فاز جدید در حال ساخت واقع در استان کرمان بود. که به دلیل وجود بار دینامیکی زیر شاسی پینیون و دهانه خروجی آسیاب از گروت اپوکسی استفاده شده بود. ولی وجود ترکهایی که بعد از گروت ریزی بر روی سطح کار نمایان شده بود باعث نگرانی از وضعیت ترکها و عمق و نفوذ آنها شده بود.جهت تعیین وضعیت گروت و راهکاری جهت داده های نتایج , انجام تست التراسونیک ضروری بود. دستگاه تست التراسونیک با نام سرعت امواج پالسی ماورای صوت نیز شناخته می شود. اساس آن بر مبنای تعیین سرعت عبور امواج پالسی ماورای صوت از میان اجسام قرار دارد. با داده های حاصل از این آزمایش میتوان تعیین عمق ترک و وجود حفره void در جسم بتن، تعیین میزان سرعت نفوذ صوت در بتن و مقاومت فشاری بتن را بدست آورد.

اجرای تست چکش اشمیت که با ثبت عدد بازگشت حاصل از آن میتوان به کمک گراف های این تست مقاومت سازه را حساب کرد هر چند از اطمینان کافی برخوردار نیست اما در کنار عددهای تست التراسونیک به طراح کمک میکند که از برآورد عددهای این دو تست وضعیت مقاومتی بتن را ارزیابی کند.اکیپ اجرایی تست های غیر مخرب بتن پس از حضور در محل کار و انجام تست , گزارش و نتایج نمونه برداری ها را پس از آنالیز به صورت شناسه سازی در اختیار دفتر فنی قرار داد.برای اطلاع از تست های غیر مخرب با واحد فنی و اجرایی کلینیک بتن ایران تماس بگیرید.

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r