گزارش اسکن و تست التراسونیک شاسی بتنی ترانس های پست برق

پست برق واقع در تهران  جهت تعویض ترانس های جدید با ترانس های قدیمی و به دلیل اینکه وزن ترانس های جدید بیشتر و بالطبع نیروی وارد بر پدستال های بتنی نگهدارنده که برای ترانس های قبلی طراحی شده بود تغییر کرده بود و از طرفی به دلیل عمر سازه بتنی پدستال ها نیاز به طراحی و مدل سازی جدید داشت.

. وضعیت بتن و داده هایی مورد نیاز شامل  مقاومت بتن, سایز میلگردها و خاموتها, تراکم بتن و وضعیت ترک ها و ویدها همچنین کاور بتن و خوردگی میلگردها میشد که توسط کادر اجرایی واحد فنی شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار(کلینیک بتن ایران)  با استفاده از دستگاه های  تست های التراسونیک و اسکن قابل شناسایی و نتیجه گیری آن که روش های ترمیم و مقاوم سازی را به عنوان پیشنهاد به پیوست داشت تقدیم شرکت ترانس پست پارس گردید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد دفتر فنی شرکت تماس بگیرید.

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r