تست اسکن بتن ،التراسونیک و هافسل سازه بتنی

گزارش تست سقف آبگیر واحد الفین

 

سقف و دیواره مخزن آبگیر واحد الفین پتروشیمی واقع در عسلویه  به دلیل شرایط کاری و نفوذ و نشتی آب , که باعث خوردگی و  اکسید شدن شبکه داخلی بتن شده بود جهت تعیین وضعیت سازه و ارائه راهکار و پیشنهاد فنی نیاز به انجام تست های غیر مخرب داشت. اکیپ اجرایی پس از حضور در محل کار با توجه به شرایط سازه اقدام به انجام تست های غیر مخرب مربوطه نمود که  شامل تست التراسونیک و چکش اشمیت جهت تعیین کیفیت و ترک های بتن همچنین مقدار مقاومت بتن و تست اسکن برای وضعیت میلگردهای سازه که به دلیل نفوذ آب دچار خوردگی شده و در نهایت تست هافسل و یا نیم پیل برای تعیین پتانسیل خوردگی میلگردهای سازه بتنی انجام شد

با توجه به داده های حاصل از تستها و آنالیز نتایج آزمایش روش های پیشنهادی جهت مقاوم سازی و ترمیم در قالب یک شناسنامه سازی به واحد فنی تحویل داده شد. واحد فنی شرکت مهندسین مشاور اثر مهرازان پایدار( کلینیک بتن ایران) آماده پاسخگویی به سوالات مهندسان سازه های بتنی میباشد.

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r