آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند

آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
آغاز عملیات ترمیم و آببندی سازه های آبی مجتمع فولاد اروند
در آبان ماه سال جاری -1395- عملیات ترمیم و آببندی تصفیه خانه شیمیایی ، واحد آبسازی و مخازن آب شرکت نورد فولاد کاوه اروند به مساحت تقریبی 20 هزار متر مربع توسط واحد اجرایی کلینیک بتن ایران ( مهندسین مشاور مهرآزان پایدار) آغاز گردید . مجموعه مخازن ذخیره ، ستلر ، کلاریفایر و پولساتور ها و حوضچه های پیش ته نشینی مجموعه پس از انجام عملیات اسکرابینگ و تعمیر به صورت کامل و از داخل لاینینگ و آببندی می گردد.