آغاز عملیات اجرایی آب بندی و اجرای پوشش محافظ مخازن خنثی سازی پتروشیمی جم

آغاز عملیات اجرایی آب بندی و اجرای پوشش محافظ مخازن خنثی سازی پتروشیمی جم
آغاز عملیات اجرایی آب بندی و اجرای پوشش محافظ مخازن خنثی سازی پتروشیمی جم
آغاز عملیات اجرایی آب بندی و اجرای پوشش محافظ مخازن خنثی سازی پتروشیمی جم
آغاز عملیات اجرایی آب بندی و اجرای پوشش محافظ مخازن خنثی سازی پتروشیمی جم
در آذر ماه سال جاری 1394 و به دنبال عقد قرارداد با مجری احداث تصفیه خانه شیمیایی پتروشیمی جم واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی(عسلویه) عملیات اجرایی ترمیم بتن ،آب بندی بتن و اجرای پوشش محافظ جهت مقابله با خوردگی ناشی از مواد اسیدی و آلاینده های مواد نفتی مخازن local storn basin واحد خنثی سازی آن مجموعه توسط واحد فنی کلینیک بتن ایران(مهندسین مشاور مهرازان پایدار)آغاز گردید.

مدت زمان اجرای پروژه مطابق با جدول زمانبندی اورهال و تعمیرات 90روز تخمین زده می شود.