پایان عملیات دوخت استراکچر فلزی تقویتی پالایشگاه هولدینگ میسان

پایان عملیات دوخت استراکچر فلزی تقویتی پالایشگاه هولدینگ میسان
پایان عملیات دوخت استراکچر فلزی تقویتی پالایشگاه هولدینگ میسان
پایان عملیات دوخت استراکچر فلزی تقویتی پالایشگاه هولدینگ میسان
در مرداد ماه سال 1394 مراحل آماده سازی کاشت بولت و آرماتور و نصب قطعات فلزی سازه تقویتی فنداسیون های بتنی کمپرسورهای پالایشگاه هولدینگ میسان در میدان نفتی اروندان(جوفیر،اهواز) زیر نظر شرکت توسعه انرژی به اتمام رسید