آغاز عملیات کفپوش اپوکسی انبار محصول شرکت شکوفا منش

آغاز عملیات کفپوش اپوکسی انبار محصول شرکت شکوفا منش
آغاز عملیات کفپوش اپوکسی انبار محصول شرکت شکوفا منش
پس از امضای تفاهم نامه فیما بین در خرداد 1394 عملیات اجرایی پوشش اپوکسی انبار های شرکت شکوفا منش واقع در جاده قدیم تهران - کرج و به مساجت 3000 مترمربع آغاز گردید. عملیات شامل برداشت پوشش قدیم موجود ، ترمیم سطح و اجرای پوشش اپوکسی جدید از نوع  MTOFLOOR 802 خواهد بود. مدت زمان انجام پروژه 1 ماه پیش بینی شده است.