انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم

انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
انجام بازرسی و تست غیر مخرب بتن از سازه سانحه دیده مجتمع تجاری صدف قشم
به دنبال درخواست کارشناس محترم دادگستری و نظام مهندسی بندرعباس و مدیریت مجتمع تجاری صدف درگهان قشم در خرداد ماه 1394، نسبت به انجام تست های غیر مخرب ، تست التراسونیک و اسکن سازه و تعیین شناسنامه سازه ای بتن برای وضعیت موجود سازه بتنی طبقه دوم بازار مذکور که در سانحه آتش سوزی دچار صدمه گردیده بود،  اقدامات لازم به عمل آمد و نتایج در اختیار ارگانهای ذی ریط قرار گرفت. خلاصه گزارش بررسی نتایج در سایت در قسمت مقالات علمی موجود می باشد.