پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)

پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)
پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)
پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)
پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)
پایان عملیات ایجاد کیسینگ و بازشو در دیوار وسقف شرکت تولید دارو و بیمارستان امام علی (ع)
در اردیبهشت ماه 1394 در دو پروژه مشابه تعدادی کر گیری و سوراخکاری و باز شو به ابعاد 8 و 10 اینچ و اوپنینگ 40 در 40 سانتیمتر، به منظور عبور تاسیسات مکانیکی و ساختمانی در محل انبار محصول شرکت تولید دارو و بیمارستان امام متقین علی (ع) در غرب تهران انجام پذیرفت.