اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا

اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا
اتمام عملیات کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک سالن برق کارخانه فولاد صبا
اتمام عملیات پوشش کفپوش اپوکسی ،کفپوش آنتی استاتیک (کفپوش کانداکتیو) سالن و اتاق برق پروژه احیاء مستقیم کارخانه فولاد صبا واقع در بندر عباس زیر نظر شرکت پامیکو و نظارت مستقیم مهندسین مشاور مشانیر توسط  تیم اجرایی کفپوش های رزینی کلینیک بتن ایران.