انجام تست های غیر مخرب بر روی سازه های شهرک صنعتی کاسپین

انجام تست های غیر مخرب بر روی سازه های شهرک صنعتی کاسپین
انجام تست های غیر مخرب بر روی سازه های شهرک صنعتی کاسپین
انجام تست های غیر مخرب بر روی سازه های شهرک صنعتی کاسپین
عملیات اسکن سازه بتنی شهرک صنعتی کاسپین و همچنینتعیین شناسنامه سازه ای(اولتراسونیک بتن) به همراه ارائه گزارشات و طراحی روشهای توانبخشی سازه و بررسی مقاومت سازه های بتنی جهت ارائه شرکت بازرسی فنی اس جی اس (SGS) توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران به پایان رسید.