اتمام عملیات آب بندی و درزگیری اتصالات بتنی شبکه فاضلاب اتوبان امام علی (ع) تهران

اتمام عملیات آب بندی و درزگیری اتصالات بتنی شبکه فاضلاب اتوبان امام علی (ع)  تهران
اتمام عملیات آب بندی و درزگیری اتصالات بتنی شبکه فاضلاب اتوبان امام علی (ع)  تهران
اتمام عملیات آب بندی و درزگیری اتصالات بتنی شبکه فاضلاب اتوبان امام علی (ع)  تهران
اتمام عملیات آب بندی و درزگیری اتصالات بتنی شبکه فاضلاب اتوبان امام علی (ع)- تهران لاینینگ جنوب به شمال توسط نیروهای متخصص کلینیک بتن ایران.

عملیات اجرایی درزبندی به منظور عدم نشت پسماند فاضلابی در محل اتصال لوله های بتنی و سگمنت های پیش ساخته بتنی به وسیله تزریق ماستیک پلی یورتان MTOFLEX360  و واتر استاپ های نسل جدید هیدروفیل (واتراستاپ آب دوست یا ترموپلاستیک منبسط شونده)زیر نظر کارفرمای محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مدت 10 روز و به صورت شبانه روزی و با استفاده از تجهیزات ایمنی و فنی مربوطه و به دلیل ترافیک بالا و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی در جبهه های کاری انجام پذیزفت و اواخر آذر ماه به دستگاه نظارت تحویل گردید.