تست های غیر مخرب سازه بتنی استخر مجموعه ورزشی پارس جنوبی

تست های غیر مخرب سازه بتنی استخر مجموعه ورزشی پارس جنوبی
تست های غیر مخرب سازه بتنی استخر مجموعه ورزشی پارس جنوبی
در مهر ماه سال 1393 عملیات اسکن سازه بتنی استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارکنان منطقه ویژه پارس جنوبی عسلویه و همچنینتعیین شناسنامه سازه ای(اولتراسونیک بتن) به همراه ارائه گزارشات و طراحی روشهای توانبخشی سازه جهت ارائه به واحد مهندسی ساختمان و تعمیرات توسط کارشناسان کلینیک بتن ایران به پایان رسید.