انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن

انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
انجام تست های غیر مخرب بتن مجتمع ویلایی کلاه فرنگی بومهن
در اردیبهشت ماه سال جاری 1395 مجموعه تست های غیر مخرب بتن و التراسونیک بر روی سازه های بتنی مجتمع تفریحی -مسکونی کلاه فرنگی واقع در شهرستان بومهن بوسیله آزمایشگاه کلینیک بتن ایران صورت پذیرفت و نتایج آن در اختیار کارفرما قرار گرفت.