پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز

پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
پایان عملیات اجرایی کفپوش اپوکسی پالایشگاه نفت تبریز
در مرداد ماه سال جاری -1396- عملیات اجرایی اجرای کفپوش اپوکسی واحد اختلاط روغن پالایشگاه نفت تبریز به مساحت 5000 متر مربع به پایان رسیده و به واحد طرحهای مهندسی آن شرکت تحویل گردید.