آزمایش های التراسونیک بتن و اسکن بتن

آزمایشهای غیر مخرب بتن NDT TESTING مربوط به تعیین شناسنامه سازه ای

1-     آزمایش اولتراسونیک:

این روش با نام سرعت امواج پالسی ماورای صوت نیز شناخته می شود . اساس آن بر مبنای تعیین سرعت عبور امواج پالسی ماورای صوت از میان اجسام قرار دارد . پالسهای ماورای صوت با اعمال یک تغییر ناگهانی پتانسیل از یک فرستنده محرک به یک کریستال پیزوالکتریک مبدل که ارتعاشی با فرکانس اصلی خود صادر مینماید ، ایجاد می شود . استفاده از مبدل هایی از جنس تیتانات باریم و تیتانات سرب برای این منظور مناسب می باشد .مبدل فرستنده در تماس با بتن و در امتداد ضخامت دیوار قرار می گیرد و لذا ارتعاشات پس از عبور از بتن توسط مبدل گیرنده که درتماس با سطح مقابل دیوار بتنی می باشد دریافت می شود . زمان عبور امواج پالسی از میان بتن توسط دستگاه گیرنده اندازه گیری شده واز تقسیم مسافت پیموده شده توسط پالس (که در حقیقت کوتاه ترین فاصله بین مبدلها می باشد) به زمان ثبت شده ، سرعت عبور امواج پالس تعیین می شو د.

داده های حاصل از این آزمایش شامل ، تعیین عمق ترک و وجود حفره void در جسم بتن، تعیین میزان سرعت نفوذ صوت در بتن velocity speed  که بر اساس استاندارد های ASTM C215 و  IS 13311 ( Part 1 ) : 1992و طبق جدول زیر بیانگر کیفیت بتن خواهد بود. 

 

Sr. No. Pulse Velocity by Cross Probing( km/sec ) Concrete Quality Grading
1 Above 4.5 Excellent
2 3.5 to 4.5 Good
3 3.0 to 3.5 Medium
4 Below 3.0 Doubtful

 

مطابق استاندارد ASTM C597 نیز می توان مقاومت فشاری بتن را بدست آورد. مرکز تحقیقات مسکن ایران پروسیجر مربوط را تحت عنواننشریه 316-ض منتشر نموده است. از این آزمایش در تعیین مقاومت فشاری بتن بالای 28 روز(می بایست آب اشباع از بتن خارج شد باشد چرا که وجود آب سرعت صوت در بتن را بالا برده و در انجام آزمایش خطا وارد خواهد کرد) و بتن مسلح مشکوک و نیز بتن سازه هایی که  در معرض سانحه آتش سوزی بوده و یا سازه های آبی مخازن و یا تصفیه خانه ها که مدت طولانی در مجاورت رطوبت و آب بوده اند ، استفاده نمود.

2-     آزمایش اسکن بتن

در این روش سنسور prob دستگاه بر روی سطح بتن کشیده شده و با استفاده از میدان القایی خاصل از شار مغناطیسی و بررسی شدت میدان القایی به شناسایی اقطار میلگرد شبکه فولادی مجاور و کاور بتن می پردازد. حصول اطمینان در مورد ارنج و جاگذاری آرماتورها و نیز استفاده از اقطار صحیح متناسب با نقشه های طراحی از نتایج بدست آمئه از این آزمایش می باشند. همچنین در مسائل مربوط به خوردگی شبکه فولادی نیز با توجه به کوچک شدن قطر هسته آرماتور در اثر اکسیداسیون و حرکت شبکه به سوی سطح و به تبع کاهش کاور بتن ، می توان از این تست با مقایسه اقطار طراحی با شرایط فعلی در تشخیص نقاط دارای فرسودگی و انتخاب محلهایی از سازه که نیازمند ترمیم می باشند اقدام نمود.  

 برخی از آزمایشات غیر مخرب بتن  توسط مجموعه کلینیک بتن ایران: 

ردیف شرح کارفرما
1 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه های کارگاه عباس آباد -تهران بانک مرکزی ایران
2 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه مرقد کمیل نجف - عراق شهرداری نجف
3 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه فونداسیون اگزوز فن - سبزوار سیمان سبزوار
4 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه فنداسیون هود کولینگ تاور سرچشمه (کرمان) مس سرچشمه
5 انجام تست التراسونیک و  اسکن بتن سازه ساختمان مرکزی موسسه - تهران موسسه مالی اعتباری کوثر
6 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه های تصفیه خانه ، آبگیر و پساب - عسلویه پتروشیمی مبین
7 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه استخر مجموعه ورزشی کارکنان منطقه ویژه- عسلویه سازمان منطقه ویژه پارس
8 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه پایپ راک پالایشگاه نفت - تهران نفت بهران
9 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازهای شهرک مسکونی - تهران تعاونی مسکن فرهنگیان19
10 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه پمپ خانه کوره بلند کارخانه - اصفهان ذوب آهن اصفهان
11 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه  برج مسکونی شریعتی - تهران هولدینگ تجاری
12 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه دچار سانحه آتش سوزی شده مجتمع تجاری- قشم مدیریت بازار صدف درگهان
13 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه دچار سانحه انفجار گاز شده واحد مسکونی - تهران مجتمع مسکونی اکباتان
14 انجام تست التراسونیک و اسکن بتن سازه فونداسیون کارخانه در حال احداث - قزوین شرکت SGS