خدمات آزمایشگاه بتن

  ارائه کلیه آزمون های مخرب و غیر مخرب مرتبط با بتن ،تست التراسونیک ،اسکن شبکه فولادی،نفوذ یون کلر،تست مقاومت بتن و غیره