واتر استاپ هیدروفیل

واتراستاپ هیدروفیل

نوار واتراستاپ هیدروفیل بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده TPE بوده و برای آب بندی درزهای اجرایی مناسب می باشند. این نوارها در تماس با آب افزایش حجم می یابند و این افزایش حجم پس از 14 روز به حدود 800 درصد می رسد. افزایش حجم در این نوار 6 ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود. واتراستاپ های هیدروفیل یا ترموپلاستیک و...

موارد مصرف واتراستاپ هیدروفیل

از واتراستاپ هیدروفیل در آب بندی درزهای اجرایی در تماس دائم و یا موقت با رطوبت زمین، آب های سطحی و... 

روش مصرف واتر استاپ هیدروفیل

نوار واتراستاپ هیدروفیل بایستی توسط چسب یا میخ در محل شیار موجود در بتن کف ثابت شود. سپس با فاصله کوتاهی بعد از آن بتن ریزی انجام گردد. 

آماده سازی سطوح:

تمام سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده و سست باشند.  

خواص و اثرات واتراستاپ هیدروفیل

- کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپ های معمولی
- تورم برگشت پذیر در مقابل آب
- حفظ فرم حتی در دمای بالا
- تحمل فشار آب تا 3 بار
- غیر سمی
- نصب آسان با حداقل ریسک خطا
- مقرون به صرفه
- رنگ: نوار قرمز(صورتی) رنگ، آبی رنگ

طریقه انبارداری واتراستاپ هیدروفیل

روش نگهداری واتراستاپ بتن هیدروفیل به مدت 2 سال در شرایط طبیعی در بسته بندی اصلی قابل نگهداری است.

تاییدیه کیفیت واتراستاپ هیدروفیل

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت واتراستاپ هیدروفیل می توانید با کلینیک بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

قیمت واتر استاپ هیدروفیل کلینیک بتنقیمت واتر استاپ هیدروفیل کلینیک بتن ایران

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r