روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن آزاد کننده قالب بر پایه حلال جهت استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت در باز کردن قالب و ایجاد سطح نهایی بتن یکنواخت، نرم، صاف و بدون حباب های سطحی می باشد.
MTOIL 400
Solvent based chemical release agent
روغن قالب MTOIL 400 روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی مناسب می باشد که برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت در باز کردن قالب به کار می رود. پس از باز کردن قالب سطح نهایی بتن یکنواخت، نرم و صاف خواهد بود ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند روغن قالب بندی MTOIL 400 به شکل یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب پاشیده می شود.
روغن آزاد کننده قالب بر پایه حلال جهت استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت در باز کردن قالب و ایجاد سطح نهایی بتن یکنواخت ، نرم ، صاف و بدون حباب های سطحی.

روش مصرف روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن قالب بند MTOIL 400 برای اجرا در روی سطوح چوبی، تخته چندلا، فولاد و پلاستیک فشرده فرموله شده است که می بایستی قبل از بتن ریزی پاشیده شود تا قالب به راحتی بازگردد.
بعد از باز کردن و تمیز کردن قالب برای هر بار بتن ریزی، سمپاش های سبک باغبانی بهترین وسیله برای پاشیدن روغن قالب بندی بتن MTOIL 400 می باشند. اگر تمامی روغن ها در اولین اجرا جذب سطوح چربی نو گردد لازم است یکبار دیگر از پاشیدن روغن تکرار شود به طوری که قبل از بتن ریزی سطوح قالب چرب باشد. روغن قالب MTOIL 400 برای اجرا در روی سطوح چوبی، تخته چندلا، فولاد و پلاستیک فشرده فرموله شده است که می بایستی قبل از بتن ریزی پاشیده شود تا قالب به راحتی بازگردد.

مقدار مصرف روغن قالب بندی MTOIL 400

توجه به این نکته ضروری است که فقط یک پوشش نازک روی سطح باقی بماند و روغن های اضافی پاک گردد. سعی کنید درجه آن به گونه ای تنظیم شود که یک لایه بسیار نازک پاشیده شود. از مصرف زیاد آن باید پرهیز کنید. استفاده از قلم مو نیز مناسب است 

عملکرد روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن قالب بندی بتن MTOIL 400 با سیمان واکنش داده و بتن را از سطح قالب جدا می سازد. در نتیجه سطح بتن که با لایه ای از روغن قالب بندی MTOIL 400  تماس دارد پس از باز کردن قالب یکنواخت، نرم و صاف خواهد بود. MTOIL 400 تاثیر منفی بر خواص بتن ندارد، چنانچه در مقادیر پیشنهاد شده مصرف شود باعث عدم چسبندگی داخلی اجزای بتن نمی شود.

بسته بندی روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن قالب MTOIL 400 در ظرف های 20 و 220 لیتری عرضه می شود.

ترکیبات روغن قالب بندی MTOIL 400

مواد نفتی با غلظت کم، ترکیب شده با مواد شیمیایی برای آزاد کردن قالب.

ویژگی ها و مشخصات فیزیکی و شیمیایی MTOIL 400

روغن قالب فاقد کلر است و با رنگ کهربایی شناخته می شود. این روغن با وزن مخصوص 0.85 گرم در سانتیمتر مکعب می باشد. مواد نفتی با غلظت کم، ترکیب شده با مواد شیمیایی برای آزاد کردن قالب به کار میرود.
رنگ: کهربایی
وزن مخصوص: 0.85 گرم در سانتیمتر مکعب
مقدار کلر: فاقد کلر
درجه انجماد: 10- درجه سانتیگراد
درجه اشتعال: 66+ درجه سانتیگراد

موارد کاربرد روغن قالب بندی MTOIL 400   

قبل از ریختن و بلافاصله پس از باز کردن و تمیز کردن قالب برای هربار بتن ریزی، سمپاش های سبک باغبانی بهترین وسیله برای پاشیدن روغن قالب MTOIL 400 می باشند. سعی کنید درجه آن به گونه ای تنظیم شود که یک لایه بسیار نازک پاشیده شود. از مصرف زیاد آن پرهیز گردد.
استفاده از قلم مو نیز مناسب است ولی توجه شود که فقط یک پوشش نازک روی سطح باقی بماند و روغن های اضافی پاک گردد.
اگر تمامی روغن ها در اولین اجرا جذب سطوح چربی نو گردد لازم است یکبار دیگر از پاشیدن روغن تکرار شود به طوری که قبل از بتن ریزی سطوح قالب چرب باشد.
جهت استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی 
روغن قالب MTOIL 400 برای اجرا در روی سطوح چوبی، تخته چندلا، فولاد و پلاستیک فشرده فرموله شده است که می بایستی قبل از بتن ریزی پاشیده شود تا قالب به راحتی بازگردد.
استفاده از روغن قالب بندی MTOIL400 بر روی سطوح چوبی باعث دریافت نتایج بهتری خواهد شد.

سطح پوشش دهی روغن قالب بندی MTOIL

پوشش دهی روغن قالب بندی MTOIL 400 به ازای هر لیتر 30 تا 70 متر مربع می باشد که بستگی به صاف بودن سطح دارد.
توجه: استفاده مکرر روغن قالب بندی MTOIL 400 بر روی سطوح چوبی نتایج تدریجی بهتری خواهد داشت زیرا با اشباع شدن آن ها از روغن به راحتی آزاد می شوند MTOIL 400 را می توان روی سطوح چوبی که قبلا به روغن قالب های دیگر آغشته شده اند نیز مصرف نمود.
مراقبت از وسایل کار:
باقی ماندن روغن قالب MTOIL 400 در پیستولت و یا سمپاش مانعی ندارد، ولی در برخی از وسایل ممکن است واشر های لاستیکی در تماس مداوم با این محصول نرم شوند.

طریقه انبارداری روغن قالب بندی بتن MTOIL

این محصول را در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و دمای زیاد نگهداری نمایید. عمر مفید آن در صورتی که در ظرف باز نشده نگهداری شود یک سال خواهد بود.
عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.

تاییدیه کیفیت روغن قالب بندی MTOIL 400

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد.
جهت دریافت قیمت روغن قالب بندی MTOIL 400 و روغن قالب بندی MTOIL 445  با ما تماس بگیرید.

خواص و اثرات روغن قالب بندی MTOIL 400

* سهولت در باز کردن قالب و ایجاد سطح نهایی بتن یکنواخت ، نرم ، صاف و بدون حباب های سطحی.
*کاهش حباب های سطحی
*جداسازی بتن از سطح قالب
* تاثیر منفی بر خواص بتن ندارد و باعث عدم چسبندگی داخلی اجزای بتن نمی شود.

ملاحظات روغن قالب بندی MTOIL 400

درجه انجماد روغن قالب بندی MTOIL 400 برابر با 10- درجه سانتیگراد است.
درجه اشتعال روغن قالب بندی MTOIL 400 برابر با 66+ درجه سانتیگراد است.

حفاظت و ایمنی روغن قالب بندی MTOIL 400

جهت حفظ و نگهداری از روغن قالب MTOIL 400 باید این محصول را در محیط سرپوشیده و به دور از تابش خورشید و دمای زیاد نگهداری شود. عمر مفید این محصول اگر در شرایط مناسب قرار گیرد و در ظرف باز نشود به مدت یکسال خواهد بود. در صورت عدم رعایت حفظ و ایمنی این محصول به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن خواهد شد.

سایر محصولات مشابه روغن قالب بندی MTOIL 400

روغن قالب بندی MTOIL 445

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r