ژل اف آرپی

MTOBOND-FR

Epoxy bonding agent for concrete repairing as FRP resin

ASTM C881 Type 2 براساس استاندارد

شرح:

MTOBOND-FRیك چسب اپوكسی دائمی برای اتصال بتن و لمینت های FRP در داخل و یا خارج سازه می‌باشد. این محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل و حین سخت شدن می‌باشد ولی پس از سخت شدن تبدیل به لایه ای آب بند می‌شود. قدرت چسبندگی نهایی این محصول بیشتر از مقاومت كششی بتن می‌باشد MTOBOND-FRكاهش حجم ندارد و تشكیل لایه‌ای هموار و بدون تنش می‌دهد.

مصارف اولیه:

MTOBOND-FRرا می توان بر روی سطوح تمیز، سفت و باداوم استفاده نمود مانند: فولاد، كاشی و آجر لعاب‌دار، آجرهای سنگی و سرمانیكی، آجر و یا كف موزائیكی. همچنین بتن قدیمی پوسیده و آجرهای صنعتی و نیمه صنعتی.

امتیازات:

  • مقاومت زیاد
  • بدون انقباض
  • تحمل رطوبت
  • دوام زیاد
  • مقاوم در برابر حملات شیمیایی
  • نصب و كسب مقاومت سریع

بسته بندی:

MTOBOND-FR10کیلویی ژل FRP شامل رزین پایه و واكنش‌گر عرضه می گردد.

ویژگی‌ها:

وزن مخصوص: 1600 كیلوگرم در متر مكعب

مدت زمانی كارآیی: در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 5/2 ساعت و در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت.

سخت شدن ظاهری: در دمای 25 درجه سانتیگراد، 5/9 و در دمای 40 درجه سانتیگراد، 5/5 ساعت.

سخت شدن نهایی: 7 روز

مقاومت فشاری مکعب 5×5 cm750 تا900 kg/cm2

مقاومت کششی 8~12 تن

روش اجرا:

آماده سازی سطح:

سطوح را به طور كامل تمیز نمائید. تمام تكه‌های جدا شده، شیرآبه سیمان، گرد و خاك، ماده عمل آوری، سخت‌كننده‌های كف، روغن، گریس، چربی، قیر و یا رنگ بایستی زبر شوند. سطوح صیقلی بایستی زبر شوند. اگر روغن، گریس، چربی، قیر و مانند آن‌ها وجود دارد بایستی قبل از انجام دیگر كارهای آماده سازی پاك شوند. تمام شیرابه‌ها یا بتن‌های تردد و شكننده بایستی با زخمه زنی یا شن پاشی برداشته یا خراشیده شوند تا سطحی سفت بدست آید. بتن جدید بایستی خشك شود تا انقباض و تغییر حالت آن به حداقل برسد. چنانچه سطح بتن با روغن قالب اشباع شده باشد لازم است تمامی عمق اشباع با ماسه پاشی، تراشیدن و در صورت لزوم تخریب تمامی بتن آلوده برداشته شود. تمام مواد عمل‌آوری باید پاك شده و یا تراشیده شوند و عملیات بر روی سطحی تمیز و عاری از گرد و خاك انجام پذیرد.

اختلاط:

تمامی محتوی ظرف كوچكتر (بخش واكنش گر) را در ظرف بزرگتر (رزین پایه) بریزید. بطور كامل آنرا مخلوط نماید. برای اختلاط از یك كاردك سفت و یا یك دریل دور كند با هم زن استفاده كنید تا مخلوطی هم‌رنگ و یكنواخت بدست آید. این عمل به طور معمول حدود سه دقیقه به طول خواهد كشید. سعی نكنید كه بخشی از آن مخلوط و یا آنرا رقیق نمایید.

راهنمای اجرا:

تا 80 درصد وزن پیمانه ای رزین MTOBOND-FRبایستی در یك لایه یكنواخت به كمك قلم موی كوتاه یا ماله، و یا كاردك روی سطح زده شود. برای مدت زمانی رها شده و سپس پوشش رویی اجرا گردد. این مدت زمان به شرایط كار بستگی دارد ولی بطور معمول 60 دقیقه در دمای 25 درجه و 45 دقیقه در 40 درجه سانتیگراد می‌باشد. در این مدت سطح MTOBOND-FR بایستی تمیز نگهداشته شود. به خصوص روی سطوح افقی. با باقی آن سطح لمینت یا الیاف FRP را اشباع کرده و روی سطح بچسبانید. به ازای هر متر مربع FRP به 800 تا 1000 گرم رزین یا ژل چسباننده نیاز خواهد بود.

به دلیل اینكه هوای سرد باعث تاخیر در گیرش MTOBOND-FR می‌شود، سعی كنید حتی‌الامكان از اجرای آن در دمای سرد خودداری شود. اگر چه MTOBOND-FRدر دماهای پایین نیز به آرامی سخت می شود. دمای 7+ تا 10+ درجه سانتیگراد را می‌توان حداقل دمای كار لحاظ نمود تا اندودكاری با موفقیت انجام پذیرد.

تا زمانیكه MTOBOND-FRبه طور كامل خشك نشده، می‌توان ابزار را با تینر اپوكسی شستشو داد.

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r