ضد یخ بتن MTOANTIFREEZE

ضد یخ بتن چیست؟

ضد یخ بتن کلینیک بتن ایران (Antifreeze for concrete) با کد محصول MTO ANTIFREEZE یک افزودنی ضد یخ بتن برای بتن مسلح و ترکیبی از مواد معدنی و آلی بر پایه نیتروژنی می باشد. در ساخت این ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به هیچ عنوان از مواد کلرایدی استفاده نشده است. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی در ضد یخ بتن به عنوان موادی که بازدارنده خوردگی می باشند مطرح شده است. بتن ریزی در هوای سرد با استفاده از این ضد یخ بتن امکان پذیر است. قابل ذکر می باشد با وجود استفاده از این ضد یخ بتن و یا هرگونه ضد یخ بتن در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و آیین نامه ای نباید فراموش شود. در حقیقت استفاده از ضد یخ بتن یک اقدام تکمیلی است و باید تمهیدات بتن ریزی در هوای سرد همانند کیورینگ و دیگر عوامل رعایت شود. برای استفاده صحیح و مشاوره برای نوع و چگونگی استفاده از ضد یخ بتن می توانید با کارشناسان کلینیک بتن ایران در این رابطه مشاوره نمایید.

در تعریف کلی می توان گفت ضد یخ بتن MTOANTIFREEZE ضد یخ بتن برای بتن مسلح است که در انواع مختلف تولید شده و کاربرد فراوان دارد.برای خرید و فروش ضد یخ بتن با قیمت مناسب به کلینیک بتن ایران مراجعه کنید.

انواع ضد یخ بتن

 • ضد یخ بتن پودری
 • ضد یخ بتن مایع 
 • ضد یخ بتن مایع بدون کلراید
 • ضد یخ بتن مایع با کلراید 

ویژگی های ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE  

ضد یخ بتن مسلح تولیدی کلینیک بتن ایران حاوی کلرید نمی باشد و براساس بهترین مواد معرفی شده و استاندارد برای ساخت بتن های مسلح طراحی شده است. به علت غلظت بالای این ضد یخ بتن با کمترین میزان مصرف ضد یخ بتن به نتیجه مطلوب و بدون عوارض جانبی نزدیک شوید. بالا رفتن سرعت هیدراتاسیون، افزایش حرارت زایی بتن، پایین آمدن نقطه انجماد و تسریع زمان گیرش اولیه از خصوصیات مهم این ضد یخ بتن و ملات است.

بسته بندی ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

ضد یخ استاندارد بتن کلینیک بتن ایران به صورت فله یا در گالن های 20 و 25 کیلوگرمی و بنا به درخواست مشتری تا پالت های یک تنی قابل تحویل است.

موارد کاربرد ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

استفاده از تندگیر کننده ها یا ضد یخ بتن عموما در بتن ریزی در شرایط هوای سرد صورت می گیرد. تندگیر کننده ها نقطه انجماد آب را کاهش نمی دهند از این رو اطلاق نام ضد یخ به این افزودنی ها درست نمی باشد. افزودنی تندگیر کننده برای کاهش زمان گیرش و افزایش مقاومت اولیه به دست آمده به خصوص در بتن ریزی در هوای سرد به منظور تسریع در زمان شروع عملیات عمل آوری بتن و کاهش زمان عمل آوری استفاده می شوند. همچنین افزایش سرعت کسب مقاومت بتن به خصوص در سنین اولیه منجر به کاهش زمان مورد نیاز برای قالب بندی بتن و به دنبال آن کاهش هزینه های کلی ساخت و ساز می گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

مشخصات فنی افزودنی تندگیر کننده یا ضد یخ بتن؛
چند نمونه از تسریع‌ کننده‌ ها عبارتند از: کربنات سدیم، کلرور آلومینیوم، کربنات پتاسیم، فلوئورید سدیم، آلومینات سدیم، نمک‌های آهن و کلرور کلسیم. ﻧﺴﻞ قدیم ﻣﻮاد اﻓﺰودنی زود گیرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻦ از ﻧﻮع قلیایی ﺑﻮدﻧﺪ و بیشتر ﺑﺎ بنیان آلومیناتی، ﻛﺮﺑﻨﺎتی و سیلیکاتی تولید می ﺷﺪﻧﺪ. زودگیر کننده های ﻣﺪرن ﺷﺎﻣﻞ ترکیباتی از نمک های معدنی ﺑﺎ بنیان سولفاتی ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ قلیا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ حالت های فیزیکی پودری و مایع در دﺳﺘﺮس می باشند نتایج کیفی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف زودگیر کننده های غیر قلیا ﺑﻪ ماهیت شیمیایی ﻣﺎده، ترکیبات شیمیایی ﺳﺎزﻧﺪه سیمان و سایر مواد افزودنی ﻣﺠﺎز ﺑﺘﻦ بستگی دارد. چنانچه هوا سرد و دمای بتن کم شود، سرعت واکنش سیمان با آب کند می ‌گردد و زمان گیرش طولانی می ‌شود و در نتیجه مقاومت چندانی در ساعات و روزهای اولیه حاصل نمی‌ گردد. زمان قالب برداری طولانی خواهد شد و ممکن است در طول این مدت به واسطه لرزش و ضربه آسیبی به بتن وارد گردد. چنانچه در هنگام گیرش و یا پس از آن، زمانی که مقاومت بتن چندان زیاد نیست یخبندان در بتن حاصل شود، بتن به واسطه انبساط ناشی از یخ زدن آب در حفرات، در اثر تنش‌های کششی حاصله، ترک می خورد و از بین می‌رود در این دستور العمل سعی می‌شود تا از بروز این خسارت‌ها جلوگیری بعمل آید. ﻣﻮاد افزودنی شیمیایی از ﺟﻤﻠﻪ زودگیر ﻛﻨﻨﺪه ‌ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺘﻦ پاششی اﺳﺘﻔﺎده می شود باید از استانداردها پیروی ﻛﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی آن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ میزان کلرید، قلیاییت و زﻣﺎن گیرش ﻣﻮرد بررسی و آزﻣﻮن ﻗﺮار گیرد.

ملاحظات و مشخصات فنی ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

ضد یخ های بتن مواد شیمیایی هستند که به منظور پایین آوردن نقطه انجماد فاز مایع به آب اختلاط بتن اضافه می گردند و تا دمای °C 30- کاربرد دارند.
استفاده از ضد یخ در بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد، دارای اصول فنی ساده و بسیار سودمند می باشد که باعث صرفه جویی 20 الی 50 درصدی زمان و انرژی در مقایسه با عمل آوری با بخار، گرم کردن بتن و.... می باشد. 

میزان و روش مصرف ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

نحوه استفاده ضد یخ بتن و میزان مصرف ضد یخ بتن رابطه مستقیم با دمای محیط عیار سیمان مصرفی و خصوصیات آن دارد و می بایست توجه شود که در محاسبه دمای محیط حداقل دمایی که ممکن باید ملاک محاسبه قرار گیرد. ضد یخ بتن را به مقدار 1% الی 5% وزن سیمان مصرفی به می باشد. جهت راهنمایی اولیه برای تست های مربوطه می توان از جدول زیر کمک گرفته شود. لطفا جهت دریافت نمودار و جداول ضد یخ بتن با ما تماس بگیرید.
می توان ضد یخ بتن را قبل از مصرف بتن به تراک میکسر اضافه کرد که در این صورت باید میزان مصرف ضد یخ بتن را از آب مصرفی در بچینگ کاسته باشید. دما میزان مصرف ضد یخ بتن بر حسب درصد وزن سیمان مصرفی عیار 300 عیار 350 عیار 400 0 تا 5 - 2.5% 2% 1.5% 5 - تا 10 - 3.5% 3% 2% 10 - تا 15 - 5% 4% 3% میزان مصرف ضد یخ بتن.

عملکرد ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

یک دسته نقطه انجماد فاز مایع بتن را پایین می آورند، همچنین زودگیرها و دیرگیرهایی ضعیف هستند که بر گیرش و سخت شدگی سیمان تاثیر می گذارند، از جمله محصولات الکترولیت مانند: ANTIFREEZ SN و ANTIFREEZ SC. محصولات الکترولیت ضعیف مانند: ANTIFREEZ AM و غیرالکترولیت مانند: ANTIFREEZ U می باشند. دسته دوم افزودنی های دو یا سه سیستمی می باشند. هیدراتاسیون سیمان را تسریع کرده و همچنین خصوصیات ضد یخ را دارا می باشند.
علاوه بر این دو گروه اصلی، مابقی خصوصیات ضعیفی از ضد یخ ها را دارا می باشند. گیرش و سخت شدن سیمان را تسریع می کنند و به صورت قابل توجهی میزان گرمای مراحل اولیه سخت شدن سیمان در بتن ریزی زمستانی را افزایش می دهند. این افزودنی ها در شکل گیری سریع ساختار متراکم موئینه سیمان شرکت می کنند، مانند: ANTIFREEZ FS و .ANTIFREEZ AS

ترکیبات ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE 

مواد تشکیل دهنده ضد یخ بتن ترکیبی از مواد معدنی و آلی بر پایه نیتروژنی می باشد. در ساخت این ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به هیچ عنوان از مواد کلرایدی استفاده نشده است. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی در ضد یخ بتن به عنوان موادی که بازدارنده خوردگی می باشند مطرح شده است.

طریقه انبارداری ضدیخ بتن MTO ANTIFREEZE

- دمای متوسط هوا در شبانه روز کمتر از 5 درجه سانتی گراد باشد.
- دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سانتی گراد زیادتر نباشد.

هدف از استفاده از ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE  

 • جلوگیری از خسارت به بتن ناشی از یخ زدگی در زمان‌ های اولیه
 • اطمینان از رشد مقاومت مورد نیاز بتن جهت آن
 • نگهداری از شرایط مطلوب برای بهبود استحکام بدون استفاده از گرمای اضافی در زمان بتن ریزی
 • کنترل تغییر دمای سریع در بتن به منظور جلوگیری از ترک خوردگی
 • محافظت دائمی از ساختار بتن
 • باید توجه داشته باشید که بتن گرم قرار داده شده در بستر سرما، گرما از دست می ‌دهد و افت دما پیدا می ‌کند. دانستن این مسئله بسیار مهم است که اگر ساختار به دلیل کیورینگ بتن و محافظت نامناسب دچار خرابی شده باشد
 • رسیدن بتن به مقاومت 28 روزه مخصوص بی فایده خواهد بود.

بتنی که از یخ زدگی محافظت شده است تا وقتی که به مقاومت فشاری حداقل 3.45Mpa (500 psi) برسد به دلیل قرار گرفتن در معرض یک چرخه یخ زدگی تنها دچار خرابی نمی ‌شود. بتنی که محافظت می‌ شود و یا احتمالا عمل آوری می ‌گردد علی ‌رغم قرار گرفتن در معرض هوای سرد به مقاومت بالقوه خودش می ‌رسد. به جز در گرما و محوطه حفاظتی، نیازی به تامین رطوبت خارجی برای عمل آوری در زمان هوای سرد نیست ویا این نیاز کمتر می ‌گردد.

تاییدیه کیفیت ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استاندارد های کیفی بین المللی می باشد. جهت دریافت قیمت ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE با ما تماس بگیرید.

خواص ضد یخ بتن MTO ANTIFREEZE

سدیم نیترات یک ضد یخ خوب و قابل اتکایی است که می ‌تواند دمای انجماد آب را تا منفی ده درجه‌ ی سانتی گراد کاهش دهد. اما از طرف دیگر، مقاومت نهایی بتن با اضافه کردن این ترکیب به آب، دست‌ خوش تغییرات منفی می ‌شود. سدیم فرمات در پایین آوردن دمای انجماد آب، عملکردی تقریبا شبیه به سدیم نیترات دارد؛ با این تفاوت که نسبت کمتری از آن در مقایسه با سدیم نیترات می ‌تواند دمای انجماد آب را به منفی ده درجه‌ ی سانتی گراد برساند. 

مقاومت و ایمنی ضدیخ بتن MTO ANTIFREEZE

در هنگام استفاده از مقادیر کم از این ترکیب شیمیایی، مقاومت فشاری اولیه‌ ی بتن افزایش می ‌یابد. این مورد تنها در صورتی رخ می ‌دهد که میزان استفاده از این ماده کم باشد؛ در موارد دیگر نتیجه عکس خواهد بود. 

سایر محصولات مشابه ضدیخ بتن MTO ANTIFREEZE

افزودنی زودگیر کننده بتن MTOCRETE S-123 
پودر واترپروف Mtoseal G-330 

جهت دریافت قیمت ضد یخ بتن و سایر محصولات با ما تماس بگیرید.

طریقه ساخت ضد یخ بتن و مواد تشکیل دهنده ضد یخ بتنطریقه ساخت ضد یخ بتن و مواد تشکیل دهنده ضد یخ بتن 

6LejitwhAAAAANvn8APaMURvuVWIRBhNqoFP0e9r